Cinsel Sohbet Seçenekleri

Cinsel Sohbet dürtülerimiz doğuştan var olmakla birlikte, Cinsel Sohbetliğe ilişkin düşüncelerimizi ve tutumumuzu içinde yaşadığımız toplumun değer yargıları ve kişisel yaşantılarımız belirler. Cinsel Sohbet davranışlarımız da bu temel üzerinde öğrenerek gelişir. Cinsel Sohbetlikle ilgili beklentilerimizin şekillenmesinde toplumda yaygın olan yanlış inanışların büyük payı olması, Cinsel Sohbet yaşamımızda kolaylıkla doyumsuzluğa yol açar. Cinsel Sohbetlik konusunda doğru bilgi edinme olanakları çok sınırlı iken, yanlış bilgi içeren mesajları hemen her yerden, öykülerden, filmlerden, medyadan, pornografik ürünlerden, hatta çeşitli alanlardaki profesyonel kişilerden sürekli olarak alırız. Bütün bu yanlış bilgi ve inanışlar, sağlıklı bir Cinsel Sohbet yaşam kurmamızın ve doyumlu bir Cinsel Sohbetlik yaşamamızın önündeki en büyük engeldir.

İki insan arasındaki ilişkilerin sosyal, düşünsel, duygusal, Cinsel Sohbet birçok boyutu vardır. Cinsel Sohbet ilişkiyi, iki insanın bedenlerini kullanarak birlikte haz ürettikleri bir Cinsel Sohbet etkinlik olarak tanımlayabiliriz. İlişkilerin diğer alanlarında olduğu gibi, Cinsel Sohbetlik alanında da eşlerin karşılıklı onayı, eşit söz hakkı, etkin katılımı ve ortak doyumu söz konusu olmalıdır. İlişkinin her alanında olduğu gibi eşlerin Cinsel Sohbetlik konusundaki iletişimleri de çok önemlidir. Cinsel Sohbet eşler, kendi istek ve ilgileri, hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları, Cinsel Sohbet hazlarını yaratan ve kaçıran şeyler,  eşlerinden beklentileri, Cinsel Sohbet yaşam özellikleri hakkındaki düşünce ve duyguları konusunda içtenlikle konuşabilmelidir. Cinsel Sohbetlik konusunda konuşmayı aile içinde, okulda, hatta arkadaşlarımızla öğrenmediğimiz için, Cinsel Sohbet eşimizle de konuşmak kolay bir durum değildir. Oysa eşlerin kendi isteklerini açıklıkla ifade edemediği, hatta çoğunlukla ne istediğini tam olarak bilemediği Cinsel Sohbet etkinliklerde haz almayı, doyum elde etmeyi beklemek de çok gerçekçi olmayacaktır.

Cinsel Sohbet eşlerin Cinsel Sohbet etkinliklere girişme arzuları her zaman eş zamanlı olmayabilir. Kimileri daha seyrek, kimileri daha sık Cinsel Sohbet istek duyabilir. Birçok ilişkide erkeklerin başlatması ve kadınların sıklıkla reddetmesi, neredeyse kural haline gelmiştir. Eşler arasındaki iletişim, var olan Cinsel Sohbet ilişkinin daha çok haz yaratıcı, dolayısıyla daha istenir hale gelmesi yönündeki çabalar, ortak bir noktada buluşmayı kolaylaştırır. Eşlerin Cinsel Sohbet etkinliklerin zamanı, yeri ve biçimi konusunda farklı arzuları da olabilir. Her iki Cinsel Sohbet eş de bunları açıklıkla ifade edebilmeli, rahatlıkla Cinsel Sohbet etkinliği başlatabilmeli, eşinin talebini kırmadan reddedebilmeli, burada reddedilenin tümden kendisi değil, o anda ve orada Cinsel Sohbetlik olduğunu anlayıp kabul edebilmelidir.

Cinsel Sohbet ilişki, genelde kişinin Cinsel Sohbet yaşamı boyunca, özelde o andaki Cinsel Sohbet etkinlikte adım adım ilerleyen bir süreçtir. Erken yaşlarda el ele tutuşur, öpüşür, giyinik sarılmalar, sınırlı dokunmalar yaşar, sonra çıplak sevişmelere, Cinsel Sohbet organların uyarılmasına, Cinsel Sohbet birleşmeye doğru ilerleriz. Cinsel Sohbet birleşme yaşamayan çiftlerin sevişmeleri genellikle daha uzundur ve daha çeşitli uyarılar içerir. Çiftin Cinsel Sohbet yaşamına Cinsel Sohbet birleşmenin eklenmesiyle, sık yapılan bir hata tüm sevişmenin birleşme odaklı hale gelmesi, diğer tüm uyarıların ihmal edilmesi, ön sevişmenin bazen tamamen yok olmasıdır. Oysa ön sevişme kadınlar için olduğu kadar erkekler için de önemli ve gereklidir. Çok kısa veya çok monoton ön sevişme, her iki Cinsel Sohbet eşin de hem yeterince uyarılmasını hem de alabileceği kadar haz almasını engelleyen, üstelik çoğu kez bir sonraki sevişmeye isteği azaltan bir durumdur. Kadınlar da erkekler de Cinsel Sohbet ilgi ve istek duyarak sevişmeye başlar, kendilerinin ve Cinsel Sohbet eşlerinin uygun uyarılarıyla Cinsel Sohbet açıdan uyarılır, zevk alır, erkeklerde penis sertleşir, kadın Cinsel Sohbet organlarında ıslanma oluşur. Erkek ve kadının Cinsel Sohbet fizyolojilerinde bazı farklar vardır. Kadınlar genç ve deneyimsiz oldukları dönemlerde daha geç uyarılırlar, hangi uyarılardan nasıl etkilendiklerini, hangi uyaranlara nasıl Cinsel Sohbet yanıtlar verdiklerini öğrendikçe daha kolay uyarılmaya ve orgazm olmaya başlarlar. Erkekler gençken ufak uyaranlarla hızla uyarılabilirken, yaşları ilerledikçe, uyaranlara duyarlılıkları azalır, Cinsel Sohbet yanıt ortaya çıkabilmesi için daha fazla ve daha çeşitli uyarana gereksinim duymaya başlarlar. Çok genç bir erkeğin penisi sadece düşündüğünde ya da ufak bir beden parçası gördüğünde sertleşirken, orta yaşlarda ön sevişme sırasında okşanıp uyarıldığında, daha ileri yaşlarda ancak doğrudan penisine dokunulduğunda sertleşebilir. Kadınlar da erkekler de Cinsel Sohbet açıdan uyarılıp sevişmeyi sürdürdüklerinde, el uyarısı, oral seks, sürtünme veya Cinsel Sohbet birleşme ile orgazm olabilirler.

Birlikte girişilen Cinsel Sohbet etkinliklerde, eşlerin eşit ve aktif katılımları, herkesin bu etkinlikten haz almasını arttırıcı olacaktır. Birçok kişi okşanmak kadar, okşamanın da haz yaratacağını bilmemektedir. Yaygın yanlış inanışlar, erkeklerin etkin, okşayan, uyaran rolünü vurgularken, kadınların tamamen edilgen, okşanan, uyarılması gereken konumda kalmasını besler. Cinsel Sohbet ilişkide her eşin  %50 katılımı ideal iken, toplumumuzda kadınların sevişmeye katılımı %0 – 30 arasında değişmektedir. Oysa hem erkeklerin de sevilip okşanmaya gereksinimi vardır, hem de kadınlar sevişmeye ne kadar aktif olarak katılırlarsa Cinsel Sohbet hazları o kadar artabilir.

Eşlerin her biri kendisinin ve eşinin bedenini, Cinsel Sohbet uyaranlara verdiği Cinsel Sohbet yanıtları ne kadar iyi tanıyorsa, ne kadar içten ve açık bir Cinsel Sohbet iletişim kurulabiliyorsa, ön sevişme ne kadar uzun ve renkliyse, eşlerin sevişmeye eşit katılımları ne kadar fazla ve çeşitli ise, sağlıklı ve iki eş için de doyumlu bir Cinsel Sohbet yaşam kurulması da o kadar kolaylaşacaktır.

1 thought on “Cinsel Sohbet Seçenekleri

  1. Ali says:

    evet konuda yazılanlar tamamen gerçekleri yansıtmaktadır. Bizleri detaylı bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Sex Odası ve Sex Sohbet Odası Denince Akla Gelen İlk yer Sexodasi.com

    Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir